Για μελίσσια

Στην κατηγορία αυτη θα βρείτε αντικλεπτικές συσκευές με GSM/GPS και με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας για χρήση σε μελίσσια.