Καλως ήρθες, επισκέπτη. (Σύνδεση | Εγγραφή)

Cellural κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας GSM/3G/4G LTE

Συγκριτικός πίνακας κεραιών 2G/ 3G / 4G-LTE.
Η μεγαλύτερη γκάμα κεραιών GSM στην Ελληνική αγορά.


     


A/A Brand Photo Code Radiation Gain (dBi)

Details
1800Mhz 900Mhz 900Mhz 2100Mhz 800Mhz 2600Mhz 2.4Gz 1575.42  
1 Arrow™
1212-043 Πανκατευθυντική 1dBi Connector
FME female
2 Arrow™
1212-065 HangUp / Laptop
Πανκατευθυντική
2dBi 80cm καλώδιο
Connector FME female
3 Arrow™
20.15 Πανκατευθυντική 2dBi Connector RP-SMA
ύψος 16cm
4 Arrow™
20.20 Πανκατευθυντική
patch antenna
2dBi 3 μέτρα καλώδιο
connector SMA male
5 Arrow™
311.337 Πανκατευθυντική
εξωτ. χώρου
1dBi Connector
N Female
6 Arrow™
1212-049 Πανκατευθυντική
μαγνητική βάση
5dBi 3 μέτρα καλώδιο
Connector FME female
7 Arrow™
20.21 Πανκατευθυντική
patch antenna
3dBi 3 μέτρα καλώδιο
Connector SMA male
8 Arrow™
754322 Πανκατευθυντικές
(Zευγάρι)
5dBi Connector RP-SMA male
ύψος 20cm
9 Arrow™
311.338 Πανκατευθυντική
εξωτ. χώρου
2dBi Connector N Female
10 Arrow™
1212-099 Combi GSM+GPS 4dBi 3 μέτρα καλώδιο connectors SMA male
11 Huawei™
754321 Πανκατευθυντικές
(Zευγάρι)
3dBi Connector RP-SMA male
ύψος 19cm
12 Arrow™
20.14 Πανκατευθυντική
εσωτ. χώρου
2/5dBi 20cm καλώδιο connector N Female
13 Arrow™
3G-001 Πανκατευθυντική
μαγνητική βάση
5dBi 3 μέτρα καλώδιο connector FME male ύψος 33cm
14 Arrow™
122336 Πανκατευθυντική
μαγνητική βάση
6dBi 3 μέτρα καλώδιο connector TS9
ύψος 30cm
15 Arrow™
122337 Πανκατευθυντική
μαγνητική βάση
6dBi 3 μέτρα καλώδιο connector SMA male ύψος 30cm
16 Arrow™
4G-22 Πανκατευθυντική
μαγνητική βάση
5dBi 3 μέτρα καλώδιο connector FME male
ύψος 30cm
17 Arrow™
1212-102 MiMo
Πανκατευθυντική
εσωτ. χώρου
με επιτρ. βάση
8dBi 2 x 3 μέτρα καλώδιο connector TS9/CRC9
18 Arrow™
20.11 Πανκατευθυντική
εσωτ/εξωτ.χώρου
Panel antenna
7/10dBi 20cm καλώδιο με connector N Female
19 Arrow™
311.344 Κατευθυντική εσωτ. χώρου Client
Patch antenna
9dBi Connector RP-SMA male
ύψος 10cm
20 SeaCell™
SC-333 Πανκατευθυντική
εξωτ. χώρου
Marine
4/6dBi Connector N Female
ύψος 25cm
21 Arrow™
20.13 Yagi Κατευθυντική
εξωτ. χώρου
8.2
9.5dBi
20cm καλώδιο connector N Female
22 Arrow™
20.16 Yagi Κατευθυντική
εξωτ. χώρου
7.5
8
10dBi
20cm καλώδιο connector N Female
23 SeaCell™
SC-10 Πανκατευθυντική
εξωτ. χώρου
& Marine
9dBi Connector N Female
ύψος 70cm
24 SeaCell™
SC-15 Πανκατευθυντική
εξωτ. χώρου
& Marine
9dBi Connector N Female
ύψος 60cm
25 SeaCell™
SC-341 Δικωνική
Πανκατευθυντική
εξωτ. χώρου
& Marine
4/6dBi Connector N Female
ύψος 46cm
26 SeaCell™
SC-12 Πανκατευθυντική
εξωτ. χώρου
Marine
7dBi 2 μέτρα καλώδιο
connector
Sma male

μαζι με βάση στήριξης
ύψος 60cm
27 SeaCell™
SC-550 Πανκατευθυντική
εξωτ. χώρου
& Marine
14dBi Connectors 
1 x N Female
ύψος 15cm
28 SeaCell™
SC-556 MiMo
Πανκατευθυντική
εξωτ. χώρου
& Marine
2 x 12dBi Connectors 
2 x N Female
ύψος 15cm
29 SeaCell™
SC-557 MiMo
Ναυτική κεραία 3G/ 4G LTE/ GPS υψηλής απολαβής
3dBi 3 x 3  μέτρα καλώδιο connectors SMA male
ύψος 60cm
30 SeaCell™
SC-14N Πανκατευθυντική
Ναυτική κεραία 3G/ 4G LTE υψηλής απολαβής
12/ 14dBi 1 μέτρα καλώδιο
connector
N Female
ύψος 110cm
31 SeaCell™
SC-342
Δικωνική

Πανκατευθυντική
Ναυτική κεραία 3G/ 4G LTE υψηλής απολαβής
6/8dBi Connector N Female
ύψος 60cm