Καλως ήρθες, επισκέπτη. (Σύνδεση | Εγγραφή)

4G Bands

BANDS

Β20

Β3

Β7

Frequency Downlink 791-
821
Mhz
1805-
1880
Mhz
2650-
2690
Mhz
Frequency Uplink 832-
862
Mhz
1710-
1785
Mhz
2500-
2570
Mhz
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ
ΔΙΚΤΥΑ
COSMOTE
VODAFONE
WIND
COSMOTE
VODAFONE
WIND
COSMOTE
VODAFONE
WIND





















 

BANDS

Β8

Β1

Frequency
Downlink
925-
960
Mhz
2110-
2170
Mhz
Frequency
Uplink
880-
915
Mhz
2500-
2570
Mhz