Φίλτρο αναζήτησης

Για τύπο καλωδίου
Τύπος connector

Connectors πρέσσας

Στην κατηγορία αυτη θα βρείτε connectors πρέσσας για ομοαξονικά καλώδια.

1919-33
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
43030-0007
0.05
Ανευ Φ.Π.Α: 0.04
Σε απόθεμα
43031-0010
0.05
Ανευ Φ.Π.Α: 0.04
Σε απόθεμα
1919-34
0.50
Ανευ Φ.Π.Α: 0.40
Σε απόθεμα
04336
0.50
Ανευ Φ.Π.Α: 0.40
Σε απόθεμα
1919-25
1.00
Ανευ Φ.Π.Α: 0.81
Σε απόθεμα
04341
1.00
Ανευ Φ.Π.Α: 0.81
Σε απόθεμα
43025-1600
1.50
Ανευ Φ.Π.Α: 1.21
Σε απόθεμα
04342
2.00
Ανευ Φ.Π.Α: 1.61
Σε απόθεμα
2880376E84
3.00
Ανευ Φ.Π.Α: 2.42
Σε απόθεμα
1919-27
3.00
Ανευ Φ.Π.Α: 2.42
Σε απόθεμα
1212-97
3.00
Ανευ Φ.Π.Α: 2.42
Σε απόθεμα
04845
3.00
Ανευ Φ.Π.Α: 2.42
Σε απόθεμα
1919-28
3.50
Ανευ Φ.Π.Α: 2.82
Σε απόθεμα
1919-14
4.01
Ανευ Φ.Π.Α: 3.23
Σε απόθεμα
1919-26
4.01
Ανευ Φ.Π.Α: 3.23
Σε απόθεμα
11919-13
4.01
Ανευ Φ.Π.Α: 3.23
Σε απόθεμα
105318
4.01
Ανευ Φ.Π.Α: 3.23
Σε απόθεμα
105320
4.01
Ανευ Φ.Π.Α: 3.23
Σε απόθεμα
1919-04
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
1919-06
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
1919-13
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
1919-21
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
1919-29
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Εκτος αποθέματος
11919-14
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
11919-04
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
11919-06
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
02483
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
105314
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
105319
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
114255
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
114589
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
25-109DR-B
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
25-109D0-B
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
25-002F0-T
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
00378
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
11919-01
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
114256
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
114257
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
114587
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
114588
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
04340
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
00379
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
02488
8.00
Ανευ Φ.Π.Α: 6.45
Εκτος αποθέματος
02484
8.00
Ανευ Φ.Π.Α: 6.45
Σε απόθεμα
02485
8.00
Ανευ Φ.Π.Α: 6.45
Σε απόθεμα
02486
8.00
Ανευ Φ.Π.Α: 6.45
Εκτος αποθέματος
1919-52
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04339
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04343
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
11919-29
10.00
Ανευ Φ.Π.Α: 8.06
Σε απόθεμα
02487
10.00
Ανευ Φ.Π.Α: 8.06
Σε απόθεμα
020560
15.00
Ανευ Φ.Π.Α: 12.10
Σε απόθεμα
11919-30
19.00
Ανευ Φ.Π.Α: 15.32
Εκτος αποθέματος