Φίλτρο αναζήτησης

Τύπος connector

Connector adapters

Στην κατηγορία αυτη θα βρείτε connectors-adapters κατάλληλους για κεραίες 3G/4G που συνδέονται σε routers, usb 4G surfsticks, GPS modules, κ.α
04336
0.50
Ανευ Φ.Π.Α: 0.40
Σε απόθεμα
04321
2.00
Ανευ Φ.Π.Α: 1.61
Σε απόθεμα
1919-15
3.00
Ανευ Φ.Π.Α: 2.42
Σε απόθεμα
1919-18
3.00
Ανευ Φ.Π.Α: 2.42
Σε απόθεμα
04334
3.00
Ανευ Φ.Π.Α: 2.42
Σε απόθεμα
12.122
3.00
Ανευ Φ.Π.Α: 2.42
Σε απόθεμα
105344
4.01
Ανευ Φ.Π.Α: 3.23
Σε απόθεμα
04320
4.01
Ανευ Φ.Π.Α: 3.23
Σε απόθεμα
04355
4.01
Ανευ Φ.Π.Α: 3.23
Εκτος αποθέματος
1919-05
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
12.120
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
1919-19
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
25-002F0-T
5.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.03
Σε απόθεμα
1919-01
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-07
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-09
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Εκτος αποθέματος
1919-11
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-16
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-17
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-20
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-23
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Εκτος αποθέματος
1919-31
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Εκτος αποθέματος
1919-32
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-36
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-37
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-38
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Εκτος αποθέματος
1919-39
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-40
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-41
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-42
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-45
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-46
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-008
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-50
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
1919-53
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
04317
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
04323
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
04335
6.00
Ανευ Φ.Π.Α: 4.84
Σε απόθεμα
04359
7.01
Ανευ Φ.Π.Α: 5.65
Σε απόθεμα
04363
7.50
Ανευ Φ.Π.Α: 6.05
Σε απόθεμα
V-7328
8.00
Ανευ Φ.Π.Α: 6.45
Σε απόθεμα
1919-02
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
1919-03
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
12.121
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
1919-22
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
1919-30
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
1919-43
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
1919-44
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
1919-47
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
1919-99
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
1919-62
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
02031
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
1919-51
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04322
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04324
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04325
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04326
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04327
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04328
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04329
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04330
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04331
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04332
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04333
9.00
Ανευ Φ.Π.Α: 7.26
Σε απόθεμα
04318
12.00
Ανευ Φ.Π.Α: 9.68
Σε απόθεμα
04319
12.00
Ανευ Φ.Π.Α: 9.68
Σε απόθεμα
141658
15.00
Ανευ Φ.Π.Α: 12.10
Σε απόθεμα
HLN8262A
25.00
Ανευ Φ.Π.Α: 20.16
Σε απόθεμα