Φορητοί Ψηφιακοί DMR

Στην κατηγορία αυτη θα βρείτε φορητούς Ψηφιακούς DMR Πομποδέκτες VHF ή UHF των οίκων Kirisun Communications & Motorola Solutions.

DP2400e VHF
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
SL4000
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP3441 VHF
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP1400
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP2600e VHF
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP3661e VHF
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP4400e
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP4601e
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP4801e
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
SL2600
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP405
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP485
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP480
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DP990
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος