Αναμεταδότες- Επαναλήπτες

Στην κατηγορία αυτη θα βρείτε Αναμεταδότες-επαναλήπτες στα VHF ή στα UHF για την επέκταση της εμβέλειας συνομιλίας του Ραδιοδικτύου σας.

  
SLR8000
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
DR3000
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
SLR5000
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
SLR1000
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
MTR3000
[Επικοινωνία για τιμή]
Εκτος αποθέματος
HLN3333B
199.00
Ανευ Φ.Π.Α: 160.48
Σε απόθεμα
HPN8393C
199.00
Ανευ Φ.Π.Α: 160.48
Σε απόθεμα