Βάσεις στήριξης πομποδεκτών σε οχήματα

Στην κατηγορία αυτη θα βρειτε αντικλεπτικές βάσεις πομποδεκτών σε οχήματα.